Εκπαιδευτικοί για το Σχολ. ετ. 2017-18

Σχολικό  Έτος 2017-18
ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Διευθυντής: Τσιντίκης Δημήτριος
ΤΜΗΜΑΤΑ ? ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Α: Γκορτσίλας Νικόλαος
Β: Γεωργιάδου Καλλιόπη
Γ: Γιαννοπούλου  Αθηνά
Δ: Δωροκίδης  Πέτρος
Ε: Κουπατσιάρης Αθανάσιος
ΣΤ: Γιοβανόπουλος Αντώνιος
Γυμναστική: Παναγούλη Σοφία
Αγγλικά: Μαυρίδου Ευρώπη
Γαλλικά: Κόρδα Ξανθή
Γερμανικά: Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
Πληροφορική: Πατσιούρης Παναγιώτης
Θεατρική Αγωγή: Τσίγγου Στυλιανή
Μουσική: Κεραμάρη Ευστρατία

Εκπαιδευτικοί για το Σχολικό έτος 2016-17

Σχολικό  Έτος 2016-17
ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Διευθυντής: Τσιντίκης Δημήτριος
ΤΜΗΜΑΤΑ ? ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Α: Γεωργιάδου Καλλιόπη
Β: Γιαννοπούλου  Αθηνά
Γ: Δωροκίδης  Πέτρος
Δ: : Γκορτσίλας Νικόλαος
Ε: Γιοβανόπουλος Αντώνιος
ΣΤ: Κουπατσιάρης Αθανάσιος

Ολοήμερο: Καραπαναγιωτίδου Ευδοκία

Γυμναστική: Παναγούλη Σοφία
Αγγλικά: Μαυρίδου Ευρώπη
Γαλλικά: Λαμπούδη Ευαγγελία
Γερμανικά: Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
Θεατρική Αγωγή: Κυριακίδου Ζωή
Μουσική: Γκανά Γλυκερία
Πληροφορική: Μίτση Ιωάννα

Εκπαιδευτικοί 2015-16

Σχολικό  Έτος 2015-16

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διευθυντής: Τσιντίκης Δημήτριος

ΤΜΗΜΑΤΑ ? ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Τάξη Α: Χριστότζογλου Παναγιώτα

Τάξη Β: Γεωργιάδου Καλλιόπη

Τάξη Γ: Γκορτσίλας Νικόλαος

Τάξη Δ: Γιοβανόπουλος Αντώνιος

Τάξη Ε: Κουπατσιάρης Αθανάσιος

Τάξη ΣΤ: Δωροκίδης  Πέτρος

Ολοήμερο: Γιαννοπούλου  Αθηνά

Γυμναστική: Τερζή Αναστασία

Αγγλικά: Καρουζάκη Ελένη

Γαλλικά: Αγιαννίτου Σοφία

Γερμανικά: Κολοβού Ιωάννα

Πληροφορική: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤ. 2014-15

 

 

Σχολικό Έτος 2014-2015 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διευθυντής: Τσιντίκης Δημήτριος

ΤΜΗΜΑΤΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Α: Γεωργιάδου Καλλιόπη

Β: Γιαννοπούλου  Αθηνά

Γ: Γκορτσίλας Νικόλαος

Δ: Γιοβανόπουλος Αντώνιος

Ε: Δωροκίδης  Πέτρος

ΣΤ: Κουπατσιάρης Αθανάσιος

Ολοήμερο: Μόσιου Αγόρω

Γυμναστική: Τερζή Αναστασία 

Αγγλικά: Κηποπούλου Βασιλική

Γερμανικά: Θεοχαροπούλου Ιωάννα

Γαλλικά: Αγιαννίτου Σοφία

Πληροφορική: Νικαλαΐδης Σπυρίδων

 

Εκπαιδευτικοί (Σχολ.Έτος: 2013-2014) (2)

Σχολικό Έτος 2013-2014 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διευθυντής: Τσιντίκης Δημήτριος

ΤΜΗΜΑΤΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Α: Γιαννοπούλου  Αθηνά

Β: Γκορτσίλας Νικόλαος

Γ: Γιοβανόπουλος Αντώνιος

Δ: Γεωργιάδου Καλλιόπη

Ε: Κουπατσιάρης Αθανάσιος

ΣΤ: Δωροκίδης  Πέτρος

Ολοήμερο: Ματθαιάκης Αντώνιος

Γυμναστική: Τσιάμη Ελένη

Αγγλικά: Μαυρομάτη Ευτέρπη

 

Πληροφορική: Αραπάκης Παναγιώτης

 

Εκπαιδευτικοί (Σχολ.Έτος: 2012-2013)

 

Πρόσθετες πληροφορίες