Αγωγή Υγείας

Αλεύρι, Σιτάρι, Αρτοποιήματα (Σχολ. Έτος: 2011-2012)

Τίτλος προγράμματος:

«Το σιτάρι ως βασικό γεωργικό αγαθό.
Το ψωμί ως βασικό διατροφικό αγαθό.»

Τάξη συμμετοχής:

Ε΄

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

Καραβασίλης Ιωάννης(ΠΕ 70), Ζαφείρης Δημήτρης(ΠΕ 11)

Πρόσθετες πληροφορίες