Αγωγή Υγείας

ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

 ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:
 1. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : «Ανακαλύπτω το σώμα μου , Μαθαίνω για την ζωή   προστατεύω τον εαυτό μου»
ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ: ΣΤ΄ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Τερζή Αναστασία (Π.Ε. 11)
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ιανουάριος-Μάιος 

Πρόσθετες πληροφορίες