Ανακοινώσεις

Εγγραφές μαθητών σχολικού έτους 2020-21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά? σχολεία για το σχολικό? εκτός 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από? 15 έως 29 Μάϊου 2020. Τη σχολική? χρονιά? 2020-2021 στην Α ? Τάξη του Δημοτικού? Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννηθήκαν από? 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ:

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ).

2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) για έλεγχο των προβλεπόμενων εμβολίων.

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας     (λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας).

5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Παρακαλούμε να προσέρχεστε στο σχολείο για την εγγραφή του μαθητή/τριας την Τρίτη και Πέμπτη από τις 10-12:00μμ τηρώντας αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας ή κλείνετε ραντεβού τηλεφωνώντας στο 2353022253 στις παραπάνω ώρες.

 

                                                             Ο Διευθυντής

                                                           Τσιντίκης Δημήτριος

 

Πρόσθετες πληροφορίες