Ανακοινώσεις

Εγγραφές μαθητών στην Α' τάξη για το σχολ. ετ. 2019-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2019-20 στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-01-2013 έως 31-12-2013 και οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται  από 6 έως 20 Μαΐου 2019.

Δεν απαιτείται Πιστοποιητικό γέννησης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

1. Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού  για έλεγχο των προβλεπόμενων εμβολίων.

2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

5. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται με επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, όσοι δε μπορούν να το προσκομίσουν,  μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Ώρες εγγραφών: Τρίτη και Πέμπτη από 8:15 έως 10:00

                                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    

 

ΤΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Πρόσθετες πληροφορίες