Ανακοινώσεις

Λειτουργία Ολοημέρου 2019-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της λειτουργίας του Ολοήμερου Τμήματος του σχολείου μας, σας ενημερώνουμε ότι:

1. θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ? ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ για να εγγράψετε τα παιδιά σας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα έως τις 11/06/2019. 

2. Απαιτείται να προσκομίσετε βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας ενώ δεν απαιτείται για τους μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/τρίτεκνων, μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις) 

3. Η φοίτηση των μαθητών και το Ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος  καθ΄ όλο το διδακτικό έτος είναι υποχρεωτική.

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα, μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης διδακτικής ώρας (15.00),  εφόσον έχει κατατεθεί στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων. Η δηλωθείσα ενδιάμεση αποχώρηση παραμένει η ίδια, καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.

 4.Για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης (07:00-08:00), ο ελάχιστος αριθμός εγγραφέντων/φοιτούντων μαθητών που απαιτείται, είναι επτά (7). 

Ο Δ/ΝΤΗΣ

Πρόσθετες πληροφορίες