Δραστηριότητες

«Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο δημοτικό σχολείο»

Αγαπητοί γονείς 

σας ενημερώνουμε ότι μετά την δημοσίευση της νέας υπουργικής απόφασης  θα εφαρμοστεί η δράση με θέμα: «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο δημοτικό σχολείο». Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή των διδακτικών βιβλίωντων μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για δύο (2) τουλάχιστον Σαββατοκύριακα το μήνα, στο σχολείο. Τα διδακτικά βιβλία των μαθητών/τριών θα παραμένουν στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα και θα αποθηκεύονται στα ατομικά ντουλαπάκια της τάξης τους. Επίσης δεν θα ανατίθενται από τους δασκάλους εργασίες ούτε θα προγραμματίζονται επαναληπτικές εμπεδωτικές δοκιμασίες τη Δευτέρα μετά το Σαββατοκύριακο υλοποίησης της δράσης. 

Με βάση τα παραπάνω ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας αποφάσισε την υλοποίηση της δράσης τα παρακάτω Σαββατοκύριακα κατά τα οποία τα διδακτικά βιβλία θα παραμένει στο σχολείο:

Φεβρουάριος: 16-17/02/2019

Μάρτιος: 2-3/03/2019 και 16-17/03/2019

Απρίλιος: 6-7/04/2019 

Μάιος: 11-12/05/2019 και 18-19/05/2019 

Ιούνιος: 1-2/06/2019 

                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  

                        ΤΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόσθετες πληροφορίες